Thứ tư, Ngày 08/12/2021 02:13 PM
Main Image
Item 1 of 3
 

Chương trình hành động của đồng chí Bùi Đức Quang, Uỷ viên Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ĐỒNG CHÍ BÙI ĐỨC QUANG, ỦY VIÊN THÀNH ỦY
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XVI
 
 
Tôi tên là Bùi Đức Quang sinh năm 1975; quê quán tại xã hợp Đức, huyện Kiến Thụy (nay là phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn), thành phố Hải phòng.  Chức vụ công tác hiện này là Ủy viên Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân nhân thành phố.
 
Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khoá XVI. Trải qua quá trình công tác, nhất là qua 2 nhiệm kỳ là đại biểu HĐND thành phố, tôi nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ của HĐND - là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tin thần của nhân dân, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương.
 
Để phát huy vai trò của HĐND thì mỗi đại biểu HĐND phải trở thành một người đại biểu thực sự của nhân dân, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng tham gia vào các công việc của HĐND; có tâm huyết, trách nhiệm trong mọi hoạt động để thông qua người đại biểu, những ý kiến, kiến nghị của cử tri được chuyển tải và phản ánh một cách trung thực, kịp thời đến HĐND và biến thành những quyết sách lớn phục vụ nhân dân.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, tôi xin tập trung vào một số nội dung cụ thể sau đây:
 
1. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, người đảng viên và người đại biểu của nhân dân. Liên tục cập nhật kiến thức mới, thường xuyên học hỏi từ các cô bác, anh chị cử tri, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.
 
2. Tôi sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân, thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND thành phố, với các cấp, các ngành để giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri; qua đó giúp HĐND thành phố ban hành những quyết sách trúng, đúng, hợp lòng dân, phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố và tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, trong đó có huyện Kiến Thụy; nhất là những quyết sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
3. Với cương vị là Ủy viên Thành ủy, tôi sẽ thường xuyên tự quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của thành phố, trước hết là Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị để đề xuất, tham gia ý kiến với Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thành phố, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.
 
4. Nếu tiếp tục được bầu làm lãnh đạo HĐND thành phố, tôi sẽ cùng HĐND thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân thành phố, nhất là nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, trong đó chú trọng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp và tổ chức tốt hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp thường trực HĐND thành phố giữa hai kỳ họp; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đại biểu, nhất là đại biểu hoạt động ở cơ quan chuyên trách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ họp không giấy tờ, đồng thời hoàn thiện các quy chế và xây dựng các chương trình phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố.
 
5. Là đại biểu ứng cử tại huyện Kiến Thụy, tôi sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kiến Thụy; tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cùng với Tổ đại biểu HĐND thành phố là cầu nối giữa huyện với HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành thành phố trong việc trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thụy lần thứ XXV đề ra. Trong đó, chú trọng đến các lĩnh vực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ, nhất là hệ thống giao thông kết nối tới các dự án khu công nghiệp của huyện; triển khai xây dựng khu, cụm công nghiệp để giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động; phát huy tối đa tiềm năng, giá trị các lễ hội, di tích lịch sử văn hoá, các tuyến du lịch trên địa bàn huyện; khai thác hiệu quả lợi thế các khu vực đất ven sông, ven biển; vấn đề nước sạch nông thôn, xử lý rác thải sinh hoạt, ô nhiễm môi trường … phấn đấu xây dựng huyện Kiến Thụy đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu từng bước xây dựng huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết XVI Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.
 
Với chương trình hành động này, tôi xin hứa trước quý vị cử tri sẽ nỗ lực phấn đấu hết sức mình vì sự nghiệp đổi mới của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin kính chúc toàn thể quý vị cử tri sức khỏe, hạnh phúc, thành công!
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn