Thứ ba, Ngày 22/06/2021 08:54 PM
Main Image
Item 1 of 3
 

Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Ngày 23/4/2021, Ủy ban bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết số 07/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.
DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ XVI NHIỆM KỲ 2021-2026
Đơn vị bầu cử số: 1. Gồm các quận, huyện: Hồng Bàng, Cát Hải và Bạch Long Vĩ
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 5 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 2. Gồm 7 phường thuộc quận Ngô Quyền: Vạn Mỹ, Cầu Tre, Lạc Viên, Máy Tơ, Đông Khê, Gia Viên và Máy Chai
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 7 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 4 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 3. Gồm 5 phường thuộc quận Ngô Quyền (Cầu Đất, Lạch Tray, Đằng Giang, Lê Lợi và Đồng Quốc Bình) và 6 phường thuộc quận Đồ Sơn
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 7 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 4 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 4. Gồm 12 phường thuộc quận Lê Chân (Cát Dài, An Biên, Trại Cau, Hàng Kênh, Dư Hàng, Hồ Nam, Trần Nguyên Hãn, Lam Sơn, An Dương, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá và Đông Hải)
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 5 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 5. Gồm 3 phường thuộc quận Lê Chân (Dư Hàng Kênh, Kênh Dương và Vĩnh Niệm) và 6 phường thuộc quận Dương Kinh
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 5 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 6. Gồm 8 phường thuộc quận Hải An
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 5 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 7. Gồm 10 phường thuộc quận Kiến An
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 7 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 4 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 8. Gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Lại Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh, Quảng Thanh, Chính Mỹ, Hợp Thành, Cao Nhân, Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương, Thủy Đường, Thủy Sơn, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan và thị trấn Núi Đèo)
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 5 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 9. Gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên (các xã: Hòa Bình, Kênh Giang, Lưu Kiếm, Liên Khê, Lưu Kỳ, Gia Minh, Gia Đức, Minh Tân, Trung Hà, Thủy Triều, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, An Lư, Đông Sơn và thị trấn Minh Đức)
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 5 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 10. Gồm 30 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 5 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 11. Gồm 17 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 5 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 12. Gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 5 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 13. Gồm 21 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là: 5 người.
 
 
Đơn vị bầu cử số: 14. Gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện An Dương
– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 8 người;
– Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là: 5 người.
 
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn