Chủ nhật, Ngày 19/09/2021 03:29 AM
Main Image
Item 1 of 3
 

Chương trình hành động của đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 2

Đổi mới công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị
 
Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa 16, Đơn vị bầu cử số 2 gồm 7 Phường thuộc quận Ngô Quyền
 
Với cương vị công tác hiện tại, đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu HĐND, tôi thấy mình có đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố để tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa xây dựng thành phố Hải Phòng cũng như quận Ngô Quyền, ngày càng văn minh, giàu đẹp. Tôi dự kiến Chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa 16 với một số trọng tâm sau:
Thứ nhất, chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân theo luật định, trọng tâm là tham gia và đóng góp tích cực vào các nội dung kỳ họp; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Để làm tốt vai trò nêu trên, bản thân cần phải tích cực nghiên cứu sâu các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, chủ động đề xuất ý kiến, thảo luận, nhất là các nội dung gắn với Quận Ngô Quyền và lĩnh vực phụ trách. Liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, dành thời gian tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, đặc biệt cần tăng cường đi cơ sở, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới HĐND thành phố và các cấp, các ngành. Bám sát, “đi đến cùng” đối với việc giải quyết những kiến nghị cử tri của các cấp, các ngành, kiên quyết không để tình trạng có những kiến nghị kéo dài.
Thứ hai, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, kế thừa những thành quả đã đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, phấn đấu đạt mục tiêu Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó tập trung vào những ưu tiên:
Duy trì tốc độ phát triển kinh tế trọng tâm là thu ngân sách, chống thất thu; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào những ngành, lĩnh vực tạo nên lợi thế cạnh tranh của thành phố và từng địa phương. Trên địa bàn quận Ngô Quyền có thể ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và giải trí cao cấp, tài chính, ngân hàng…để phát huy tối đa lợi thế địa chính trị - kinh tế của quận. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.
Tập trung cao chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị thành phố, trong đó có một số công trình trọng điểm trên địa bàn quận Ngô Quyền đang triển khai như: đường Đông Khê 2, Trung tâm hành chính – chính trị quận, Cầu Rào 1, cầu Nguyễn Trãi, xây dựng Chung cư HH1, HH2 Đồng Quốc Bình, 311 Cầu Tre, Chung cư Vạn Mỹ, phát triển đô thị ven Sông Cấm giai đoạn 2025-2030… Chỉnh trang đô thị hiện đại, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại I, đồng bộ từ xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp lưới điện, điện chiếu sáng, cấp nước, xử lý nước thải, rác thải, ngầm hóa lưới điện cao áp và cáp thông tin; hiện thực hoá mục tiêu mỗi phường trong thành phố có 1 vường hoa, công viên (đối với Quận Ngô Quyền sẽ có 4 công viên sẽ xây dựng và hoàn thiện trong năm 2021, 11 công viên cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2022).
Quan tâm chăm lo lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để mọi người dân được thụ hưởng những thành tựu về kinh tế - xã hội mang lại; phấn đấu các chế độ, chính sách của thành phố đối với người có công, đối tượng chính sách ngày càng tốt hơn và trong nhóm dẫn đầu các tỉnh, thành phố của cả nước.
Thứ ba, với trách nhiệm là Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy tập trung tham mưu với Thành ủy 3 nhóm vấn đề chính:  
Về tổ chức bộ máy: tham mưu sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 Trung ương khóa XII, trong đó tập trung sơ tổng kết việc thực hiện một số mô hình thí điểm trên địa bàn thành phố như mô hình thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, UBND quận, phường, việc hợp nhất một số chức danh lãnh đạo, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập… để đánh giá toàn diện những việc đã triển khai, kiến nghị đề xuất với Trung ương.
Về công tác cán bộ: tham mưu đề xuất Thành ủy một số nội dung mang tính thể chế, cơ chế như: hoàn thiện một số quy định về công tác phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng cơ chế để tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ qua cơ sở và bố trí luân chuyển đào tạo cán bộ giữa các cơ quan đơn vị, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho các cấp; tham mưu ban hành chính sách thu hút những “nhân tố mới”, cán bộ có triển vọng, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả vượt cấp; có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.
Về tổ chức đảng và đảng viên: với phương châm “hướng về cơ sở”, tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu các tổ chức đảng. Phát triển đảng viên cả số lượng và chất lượng trong đó coi trọng chất lượng - đây là nền tảng để xây dựng từng tổ chức đảng vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh. /.
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn