Chủ nhật, Ngày 19/09/2021 02:35 AM
Main Image
Item 1 of 3
 

Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1

Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 1
 
Quyết liệt đổi mới, góp phần đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững và có nhiều đột phá
 
Được sự chấp thuận của tổ chức, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 1, gồm các quận, huyện: Hồng Bàng, Cát Hải và Bạch Long Vĩ.
 
Là đại biểu HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 và tiếp tục được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 16, tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm tự hào của bản thân, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước cử tri thành phố là hết sức nặng nề.
 
Nhìn lại quá trình công tác, tôi may mắn được trải qua nhiều vị trí. Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, tôi được về công tác tại ngành Nông nghiệp thành phố, đúng với chuyên môn được đào tạo (21 năm, từ năm 1987 đến năm 2008, từ cán bộ Phòng Trồng trọt đến Giám đốc Công ty Giống cây trồng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Từ năm 2008 đến năm 2012, tôi được điều động làm Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. Đầu năm 2012, sau vụ việc phức tạp tại huyện Tiên Lãng, tôi được điều động về làm Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, rồi làm Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng. Từ cuối năm 2015 đến nay, tôi được bầu giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Đặc biệt, tôi vinh dự được bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Trải qua 34 năm công tác, ở vị trí nào tôi cũng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, với cương vị là Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, tôi cùng tập thể Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần đưa Hải Phòng có những bước phát triển mạnh mẽ và đột phá trên tất cả các lĩnh vực, trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và đối ngoại. Đặc biệt, năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng Hải Phòng không có ca dương tính với COVID-19 và thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,22%, gấp gần 3 lần so với bình quân chung cả nước; thành phố vẫn khánh thành và khởi công nhiều công trình về hạ tầng kinh tế - xã hội. Các tháng đầu năm 2021, Hải Phòng mới chỉ phát hiện 7 ca dương tính với COVID-19; tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 vẫn đạt 13,22%, gấp gần 3 lần bình quân chung cả nước.
 
Nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, trên cương vị công tác, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND thành phố với Chương trình hành động cụ thể như sau:
 
I. Với nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố:
 
(1) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, tập trung thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
 
(2) Luôn phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND. Thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu ra mình và nhân dân thành phố.
 
(3) Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử; xứng đáng với niềm tin của nhân dân và cử tri thành phố.
 
(4) Thực hiện đúng trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Tham gia tích cực, đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND thành phố.
 
(5) Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, dành nhiều thời gian tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để kiến nghị, đề xuất với HĐND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với nguyện vọng của cử tri và nhân dân; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.
 
II. Với cương vị là Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:
 
Tôi sẽ cùng tập thể Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đoàn kết, thống nhất, kế thừa những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả mọi mặt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.
 
Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng quyết tâm đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững và có nhiều đột phá.
 
Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đó là:
(1) Đến năm 2025: Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế. Hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
 
(2) Hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội, như: Tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 14,5%/năm; GRDP bình quân năm 2025 đạt 11.800 USD/người; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 21,5%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt 1.200 nghìn tỷ đồng; có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia… và các chỉ tiêu khác.
 
(3) Bám sát các đột phá theo Nghị quyết Đại hội, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong cả nhiệm kỳ, đó là:
Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời có giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng công vụ của bộ máy hành chính; cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu, đó là: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch - thương mại.
 
Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển. Cơ bản hoàn thành các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 3 hướng đột phá, đó là: Bắc sông Cấm, Cát Hải - Cát Bà, Đồ Sơn và ven sông Lạch Tray. Triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục để triển khai các dự án quan trọng, đó là:
 
Xây dựng Trung tâm hành chính của thành phố tại khu vực Bắc sông Cấm. Xây dựng thêm nhiều cây cầu cùng với cải tạo, mở rộng và làm mới các tuyến giao thông quan trọng. Thực hiện chỉnh trang, cải tạo đường và hè đường cùng với hạ ngầm hệ thống cáp điện, cáp viễn thông. Xây dựng mỗi phường một công viên cây xanh và chỉnh trang, cải tạo các tuyến sông nội đô.
 
Tiếp tục triển khai xây dựng các chung cư mới để thay thế các chung cư cũ bằng nguồn ngân sách của thành phố; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí tiếp cận với đô thị; phát triển các khu, cụm công nghiệp để phát triển công nghiệp; quan tâm tới việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa, lịch sử đặc biệt của Hải Phòng, tạo  nguồn lực về tinh thần để thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
 
Tiếp tục có cơ chế khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác văn học nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, ưu tiên nguồn lực để phát triển các lĩnh vực xã hội; thực hiện tốt chủ trương đầu tư cho an sinh xã hội luôn đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, chấp hành tốt các quy định của Hiến pháp, pháp luật; sống giản dị, chân thành, gần gũi, hòa nhập với nhân dân thành phố; đề cao trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, đơn vị và công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật của Nhà nước.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin cam kết thực hiện tốt chương trình hành động đã nêu ở trên, tất cả vì mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn