Chủ nhật, Ngày 19/09/2021 02:51 AM
Main Image
Item 1 of 3
 

Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 13

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
 
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 13:
 
Quan tâm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
 
Tôi rất vinh dự được tiếp tục tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI và đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được cử tri và nhân dân tiếp tục tín nhiệm chọn bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, cống hiến hết khả năng và tâm huyết của mình, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân huyện Tiên Lãng triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của thành phố và huyện theo tinh thần Nghị quyết 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết 29 Đảng bộ huyện.
 
Cùng với sự phát triển của thành phố Hải Phòng, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, song Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Tiên Lãng đạt được những kết quả hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng ann ninh và xây dựng Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã ban hành, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách, vượt rất xa chỉ tiêu đại hội. Kinh tế tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nhân dân được nâng cao; xây dựng nông thôn mới được tập trung quyết liệt, nhất là xây dựng nông thôn mới kiễu mẫu. Chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực. Liên tục 23 năm (từ năm 1998 đến nay) huyện có học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm; công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn, thư được tăng cường, chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân được tập trung cao, triển khai đồng bộ, đạt kết quả tốt…
 
Đây là những tiền đề quan trong để huyện Tiên Lãng thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.
 
Đặc biệt, với kinh nghiệm tham gia HĐND huyện khóa XVII, XVIII và HĐND thành phố khóa XV (trong đó, nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ tịch HĐND huyện), cùng với nhiều trăn trở về sự phát triển của quê hương, tôi luôn xác định phải tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, nắm vững tình hình thực tiễn ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tham khảo ý kiến chuyên môn ở tất cả các lĩnh vực, nhất là những vấn đề thực tiễn ở địa phương như: phát triển nông nghiệp-nông dân- nông thôn; vấn đề môi trường, việc làm; vấn đề xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, và nhiều vấn đề về xã hội mà cử tri quan tâm. Trên cơ sở đó tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, cùng HĐND huyện và HĐND thành phố quyết định những vấn đề quan trọng, có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân và yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Trong đó, tập trung vào các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của địa phương, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các xã; thu hút đầu tư; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ ở cơ sở; đẩy mạnh phát triển giáo dục, khoa học- công nghệ, môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện dân chủ ở cơ sở…
 
Đặc biệt, quan tâm đề nghị cấp trên ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp, quy vùng phát triển sản xuất hàng hóa, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, cho vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giảm nghèo bền vững, nước sạch và vệ sinh môi trường; tạo thị trường tiêu thụ ổn định nông sản cho nông dân; thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người có thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội.
 
Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của HĐND, và hoạt động của Tổ đại biểu HĐND ứng cử tại địa phương, đối với việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật và các Nghị quyết của HĐND thành phố, HĐND huyện, nhất là những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị, và kiến nghị nhiều lần chưa được các cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo. Tăng cường nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình mọi mặt tại cơ sở. Chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét, giải quyết các kiến nghị của các địa phương, đơn vị và ý kiến của cử tri theo chức trách, thẩm quyền.
 
 Cùng với đó, tôi tiếp tục nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ Người đại biểu dân cử và chương trình hành động đã đề ra với trách nhiệm cao nhất, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân./.
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn