Thứ tư, Ngày 19/01/2022 06:36 PM
Main Image
Item 1 of 3
 

Chương trình hành động của đồng chí Phạm Thị Huyền, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hải Phòng, Khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Của đồng chí Phạm Thị Huyền, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hải Phòng, Khóa XVI  nhiệm kỳ 2021-2026.
 
                               
Nhiệm kỳ vừa qua, được sự tín nhiệm, gửi gắm của cử tri huyện Thuỷ Nguyên bầu là đại diện, nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ của HĐND, với trách nhiệm của người đại biểu dân cử chuyên trách, tôi luôn xác định cử tri là trung tâm, là động lực thúc đẩy hoạt động, thường xuyên cùng Tổ đại biểu HĐND thành phố tại huyện giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri. Tôi đã dự 100% các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tổ chức một số cuộc giám sát của Tổ đại biểu tại huyện về những vấn đề cử tri huyện quan tâm; thực hiện đầy đủ lịch tiếp công dân, dự các cuộc làm việc, trao đổi với các phòng chuyên môn có liên quan, thông báo kết quả kỳ họp và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chuyển tải ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri đến lãnh đạo huyện, lãnh đạo thành phố và diễn đàn HĐND thành phố.
 
Về công tác chuyên môn, tôi đã tích cực cùng tập thể lãnh đạo và thành viên Ban triển khai tổ chức hoạt động. Trong đó, tập trung khảo sát, giám sát về những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc của cử tri huyện và thành phố; coi trọng tham vấn ý kiến Nhân dân phục vụ công tác thẩm tra, báo cáo, giám sát tại kỳ họp. Một số vấn đề chất vấn thành viên UBND thành phố đã được Chủ tọa kỳ họp quyết định ngay; được Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rộng rãi, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động HĐND thành phố.
 
Nhiệm kỳ này, tôi rất phấn khởi khi tiếp tục được Ủy ban bầu cử thành phố phân công về ứng cử tại huyện - một huyện lớn có vị trí, vị thế quan trọng với bề dày truyền thống đoàn kết, giàu lịch sử văn hóa, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, đang trên đà phát triển để trở thành thành phố. Trong quá trình xây dựng và phát triển, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ, quân và dân huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Huyện đã trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của thành phố và khu vực.
 
Tuy nhiên, cũng theo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, cùng với những kết quả chuyển biến rõ nét về lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác giáo dục và đào tạo phát triển khá toàn diện cả về chất lượng và quy mô; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, giá trị văn hóa truyền thống được kịp thời quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy... huyện chúng ta cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điển hình là tình trạng đô thị hóa nhanh, gia tăng dân số cơ học lớn, đây sẽ là áp lực cho hạ tầng xã hội, hệ thống thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường. Mặc dù các lĩnh vực này đã được huyện quan tâm nhưng chưa đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển. Việc xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng bỏ ruộng hoang còn nhiều; việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử truyền thống chưa gắn kết được với phát triển kinh tế - xã hội. Xét riêng đơn vị bầu cử số 9, giữa các xã, thị trấn còn có sự chênh lệch khá lớn, một số xã thuần nông, năng suất cây trồng thấp, trên địa bàn không có doanh nghiệp, việc liên kết sản xuất chưa đủ yếu tố triển khai, một số tiêu chí về lĩnh vực văn hoá trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu còn khó đạt.
 
Tái ứng cử lần này tại huyện, tôi có cơ hội được gặp lại cử tri, chuyển lời cám ơn chân thành về sự tin tưởng, gửi gắm lựa chọn tôi là đại biểu HĐND khóa 15 và tôi cũng rất mong được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu là đại biểu HĐND thành phố khóa 16 để có điều kiện thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử chuyên trách, phát huy những kinh nghiệm hoạt động từ 3 khóa trước, trong đó, được theo đuổi, thực hiện tiếp những vấn đề cử tri của huyện và thành phố quan tâm. Nếu trúng cử, với vai trò là đại biểu HĐND thành phố chuyên trách, tôi sẽ:
 
1. Tiếp tục gắn bó chặt chẽ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri huyện nói chung và cử tri đơn vị bầu cử số 9 nói riêng, phân loại, chuyển tải đến lãnh đạo huyện và HĐND thành phố. Thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân; phối hợp giám sát giữa Tổ đại biểu với Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; UBMTTQ Việt Nam huyện về vấn đề cử tri và Nhân dân huyện quan tâm. Giữ mối liên hệ thường xuyên với lãnh đạo huyện để trao đổi, tạo sự đồng thuận, nhằm sớm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các xã, thị trấn thuộc thẩm quyền của huyện và các sở, ngành.
 
2. Chủ động cùng tập thể lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, tham mưu đề xuất với Thường trực HĐND, HĐND thành phố, rà soát, xây dựng chương trình giám sát, ban hành Nghị quyết, sớm thể chế hóa nhiệm vụ do Trung ương ủy quyền, phân cấp và chủ trương, Nghị quyết của Thành ủy; thẩm tra các báo cáo, đề án, hồ sơ nghị quyết theo quy trình bảo đảm hiệu quả và chất lượng, chú trọng tham vấn ý kiến Nhân dân. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhóm Nghị quyết HĐND thành phố về lĩnh vực an sinh xã hội, đề xuất tái giám sát những vấn đề chậm trễ, phát hiện vướng mắc và kiến nghị, bổ sung các nhóm giải pháp thực hiện. Giữ mối liên hệ, phát huy thế mạnh của các thành viên Ban trong các hoạt động.
 
3. Phối hợp cùng các Văn phòng rà soát toàn bộ ý kiến, kiến nghị tồn đọng, kéo dài của cử tri. Theo dõi việc giải quyết ý kiến kiến nghị và việc thực hiện cam kết khi trả lời chất vấn của người đứng đầu sở, ngành, địa phương. Cùng đại biểu HĐND thành phố trong Tổ thực hiện các hoạt động giám sát trực tiếp tại kỳ họp, chất vấn, tái chất vấn những vấn đề có liên quan đến cử tri huyện kiến nghị kéo dài.
4. Kiến nghị với thành phố và huyện quan tâm đến việc quản lý, sản xuất, sử dụng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật; bảo vệ môi trường; công tác dân số, gia đình và trẻ em; hoàn thiện và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; tiếp tục đầu tư về mọi mặt cho các xã còn gặp khó khăn nhằm sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
 
5. Phối hợp cùng ngành văn hoá tích cực tham mưu với thành phố ban hành Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia và di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại, là cơ sở và điều kiện để thành phố bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có 2 loại hình hát Đúm và hát Ca trù, gắn với việc phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, giáo dục truyền thống văn hóa, thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về văn hóa, xã hội theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện đã đề ra.
 
Một số nội dung trong chương trình hành động trên đây có thể chưa đáp ứng được hết những nguyện vọng của cử tri, song với tinh thần trách nhiệm cao, tôi rất mong sẽ được cử tri giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu. Qua đó, tiếp tục nhận được sự tham gia ý kiến, sự ủng hộ của toàn thể cử tri đơn vị bầu cử số 9, với bản thân, dù ở cương vị nào cũng luôn tâm niệm, phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xác định cử tri là trung tâm, quyền lợi chính đáng của cử tri, của Nhân dân là quan trọng.
 
Xin gửi tới các quý vị lời chào trân trọng./.
 
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn