Thứ tư, Ngày 19/01/2022 06:04 PM
Main Image
Item 1 of 3
 
CÁC MỐC THỜI GIAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
1
105 ngày trước ngày bầu cử
 Chậm nhất ngày 07/02/2021 (105 ngày trước ngày bầu cử):
+ Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố;
+ Thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã.
 
95 ngày trước ngày bầu cử
 Chậm nhất là ngày 17/02/2021: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
2
3
85 - 90 ngày trước ngày bầu cử
Khoảng từ ngày 22/02/2021 đến 27/02/2021: Các địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng bầu cử quốc gia.
80 ngày trước ngày bầu cử
Chậm nhất ngày 04/3/2021:
+ Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
+ Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
 
4
5
70 ngày trước ngày bầu cử
Chậm nhất ngày 14/3/2021:
+ Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội;
+ Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.
 
70 ngày trước ngày bầu cử
 Chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021: Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử.
6
7
65 ngày trước ngày bầu cử
 Chậm nhất là ngày 19/3/2021: Hội nghị hiệp thương lần thứ 2.
50 ngày trước ngày bầu cử
Chậm nhất ngày 03/4/2021: Thành lập Tổ bầu cử
8
9
40 ngày trước ngày bầu cử
Ngày 13/4/2021: Niêm yết danh sách cử tri
35 ngày trước ngày bầu cử
 Chậm nhất là ngày 18/4/2021: Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.
10
11
25 ngày trước ngày bầu cử
Chậm nhất là ngày 28/4/2021: Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.
10 ngày trước ngày bầu cử
Ngày 13/5/2021: Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử
12
13
Trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ
Ngày 22/5/2021: Kết thúc vận động bầu cử
Ngày bầu cử
Ngày 23/5/2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
14
15
10 ngày sau ngày bầu cử
Chậm nhất là ngày 02/6/2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã.
20 ngày sau ngày bầu cử
Chậm nhất là ngày 12/6/2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.
16
17
Tổng kết bầu cử
Các địa phương tiến hành tổng kết cuộc bầu cử từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử cho đến trước ngày 22/6/2021
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn