Thứ tư, Ngày 19/01/2022 05:48 PM
Main Image
Item 1 of 3
 
Văn bản Trung ương

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử

Ngày 18/5/2021, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để đánh giá, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
08:23 AM, 21/05/2021 Văn bản Trung ương

Công điện của Thủ tướng chính phủ về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, căn cứ các quy định của pháp luật về bầu cử, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan trung ương, việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm k
10:57 AM, 19/05/2021 Văn bản Trung ương

Công điện của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử Quốc gia

Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, với nhiều biến thể mới của vi rút, có tốc độ lây lan nhanh, mặc dù dịch COVID-19 tại Việt Nam cơ bản vẫn kiểm soát được, tuy nhiên hiện nay ở một số địa phương vẫn ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có một số địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trên diện rộng của dịch trong thời gian
11:15 AM, 17/05/2021 Văn bản Trung ương

33 chương trình phát thanh thông tin, tuyên truyền

Cục Thông tin cơ sở được giao tổ chức sản xuất 33 chương trình phát thanh thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); đồng thời cung cấp cho các địa phương sử dụng tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh -truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã
10:58 AM, 26/04/2021 Văn bản Trung ương

Thông tư số: 1/2021/TT-BNV, ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
04:30 PM, 15/03/2021 Văn bản Trung ương

Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 2021-2026
04:21 PM, 15/03/2021 Văn bản Trung ương

Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14, ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu , thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14, ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu , thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
04:14 PM, 15/03/2021 Văn bản Trung ương

Nghị quyết liên tịch số: 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp t

Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
04:11 PM, 15/03/2021 Văn bản Trung ương

Chỉ thị số: 02/CT-TTg, ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ Tướng Chính phủ về Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ thị số: 02/CT-TTg Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
04:05 PM, 15/03/2021 Văn bản Trung ương
12
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn