Thứ tư, Ngày 19/01/2022 05:16 PM
Main Image
Item 1 of 3
 
Văn bản Thành phố

Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng

Căn cứ Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Công văn số 749/HĐBCQG-VP ngày 10/6/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hải Phòng. Theo Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia: Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 49
03:23 PM, 16/06/2021 Văn bản Thành phố

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 15/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen và thưởng.
08:45 AM, 16/06/2021 Văn bản Thành phố

Kế hoạch tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thành phố Hải Phòng; Ủy ban bầu cử thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBBC, ngày 28/5/2021 về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
05:01 PM, 29/05/2021 Văn bản Thành phố

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban bầu cử thành phố có báo cáo về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, toàn thành phố có 1.553 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tương ứng với 1.553 Tổ bầu cử, trong đó có 6 Tổ bầu cử tại huyện Bạch Long Vĩ đã hoàn thành việc tổ chức bầu cử sớm vào ngày 22/5/2021.
01:36 PM, 26/05/2021 Văn bản Thành phố

Hướng dẫn việc lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri (theo Văn bản số 1059/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 20/5/2021 của Sở Nội vụ)

Căn cứ văn bản số 254/VPHĐBCQG-PL ngày 20/5/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thực hiện Công văn số 3210/UBND-NV ngày 19/5/2021 của UBND thành phố về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, theo đó giao Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện
12:02 PM, 21/05/2021 Văn bản Thành phố

Thông báo về việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Công văn số 1395/VP-VX, ngày 19/5/2021 của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
06:59 AM, 21/05/2021 Văn bản Thành phố

Hướng dẫn việc bổ sung danh sách cử tri, thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; rà soát, báo cáo số lượng cử tri

Căn cứ Công văn số 241/VPHĐBCQG-PL ngày 17/5/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban bầu cử thành phố hướng dẫn việc bổ sung danh sách cử tri, thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các quận, huyện rà soát, báo cáo số lượng cử tri như sau:
11:28 AM, 20/05/2021 Văn bản Thành phố

Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử

Thực hiện Công văn số 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 15/5/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử; Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố, UBND, Ủy ban bầu cử các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan nghiêm túc, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
04:06 PM, 19/05/2021 Văn bản Thành phố

Tăng cường áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chỉ đạo như sau:
08:20 PM, 14/05/2021 Văn bản Thành phố

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 12/5/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
02:59 PM, 12/05/2021 Văn bản Thành phố
12345...Trang cuối
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn