DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND QUẬN DƯƠNG KINH

NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số 1

Gồm: TDP thuộc phường Đa Phúc: TDP Phúc Hải 1, TDP Phúc Hải 2, TDP Phúc Hải 3, TDP Phúc Hải 4, TDP Phúc Hải 5, TDP Vân Quan 1, TDP Vân Quan 2
Số người ứng cử: 5 người Số đại biểu được bầu: 3 người

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm: TDP thuộc phường Đa Phúc: TDP Quảng Luận 1, TDP Quảng Luận 2, TDP Đông Lãm 1, TDP Đông Lãm 2, TDP Đông Lãm 3, TDP Đông Lãm 4
Số người ứng cử: 5 người Số đại biểu được bầu: 3 người

Đơn vị bầu cử số 3

Gồm: TDP số 1,2,3,4,5,6,7 và 8 thuộc phường Hưng Đạo
Số người ứng cử: 5 người Số đại biểu được bầu: 3 người

Đơn vị bầu cử số 4

Gồm: TDP 9,10,11,12,13,14,15 và 16 thuộc phường Hưng Đạo
Số người ứng cử: 5 người Số đại biểu được bầu: 3 người

Đơn vị bầu cử số 5

Gồm: TDP 1,2,3,4,5 và số 13 thuộc phường Hoà Nghĩa
Số người ứng cử: 5 người Số đại biểu được bầu: 3 người

Đơn vị bầu cử số 6

Gồm: TDP 6,7,8,9,10,11 và số 12 thuộc phường Hoà Nghĩa
Số người ứng cử: 5 người Số đại biểu được bầu: 3 người

Đơn vị bầu cử số 7

Gồm: các Tổ dân phố thuộc phường Tân Thành
Số người ứng cử: 5 người Số đại biểu được bầu: 3 người

Đơn vị bầu cử số 8

Gồm: các Tổ dân phố thuộc phường Hải Thành
Số người ứng cử: 7 người Số đại biểu được bầu: 4 người

Đơn vị bầu cử số 9

Gồm: các Tổ dân phố thuộc phường Anh Dũng
Số người ứng cử: 8 người Số đại biểu được bầu: 5 người
BÙI VĂN ĐỦ
Ngày sinh: 16/07/1979
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
Giáo dục phổ thông: 12/12/2021 12:00:00 SA
Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế
Học hàm, học vị:
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Đa Phúc
Nơi công tác: Đảng ủy phường Đa Phúc
Ngày vào Đảng: 10/02/1999
Là đại biểu Quốc hội:
Là đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND phường Đa Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2004-2009, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Close
WEBSITE TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23/3/2021 do Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cấp
Cơ quan chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Vũ Long - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 62 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3757.388 * Email: sotttt@baucuhaiphong.gov.vn